Exogen stymuluje i umożliwia szybkie leczenie braku zrostu kości , terapię długo i trudno gojących się kości.


 

Masz złamaną kość, co zrobić gdy  goi się wolno lub w RTG brak zrostu kości?

Jak pszyspieszyć opózniony zrost kości ?

 

Skuteczną i prostą terapią jest


Ultradźwiękowa terapia trudno gojących się złamań

Sprzedajemy i wypożyczamy urządzenia EXOGEN®

tel: 608594353

lub przez zakładkę kontakt

 

System EXOGEN® zapewnia przyspieszenie gojenia się świeżych złamań. Nieodzowny w przypadku braku zrostu lub powolnym zroście kości. Z badań wynika iż urządzenie stymuluje zrost i przyśpiesza o 38% gojenie się świerzych złamań. Exogen® zmniejsza ilość  przypadków opóznionego zrostu o 83%.

Jak działa Exogen?

W urządzeniu zastosowano falę ultradzwiękową 1,5  MHz impulsową o niskim natężeniu 30 mW/cm2. Gęstość mocy urządzenia jest niska i wynosi 30mW/cm2.

Wskazania do terapii EXOGEN :

Stosuje sie go także przy braku zrostu kostnego, przeszczepach kostnych,  złamaniach z powodu przeciążenia, złamaniach wynikających z uprawiania sportu. Możliwe jest stosowanie w złamaniach zaopatrzonych stabilizacją kostną , gwożdziami sródszpikowymi, stabilizatorami zewnętrznymi, po operacjach osteotomii, przeszczepach tkanki kostnej, wydłużaniu kośća za pomcą osteotomii dystrakcyjnej, przy opóżnionym zroście kości.

Według najnowszych badzań decyzję o rozpoczęciu terapii exogenem należy oprzeć o kryterium czy złamanie jest stabilne czy nie jest stabilne. W przypagku braku stabilności złamania wymagana jest obligatoryjnie konsultacja z lekarzem prowadzącym chorego.

W przypadku stabilnego złamania lub opóżnionego zrostu leczenie jest wskazane zgodnie z wytycznymi MTG 12 Narodowego Instytutu Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii (NICE ). Niezmiernie ważne jest aby zwymiarować szerokość szczeliny złamania jesli jest ona mniejsz niz 10mm pacjent powinien stosować urządzenie dla przyspieszania zrostu koścca.

Po konsultacji z lekarzem prowadzącym leczenie urządzeniem exogen można stosować u  pacjentów z czynnikami ryzyka.

Szczególnie polecaną jest terapia u Pacjentów u których wystąpi jeden z czynników ryzyka takich jak: cukrzyca, palenie tytoniu, zaburzenia metaboliczne, osteoporoza kości, uszkodzenie naczyń krwionośnych w obrębie złamania.

 

Urządzenie Exogen firmy Smith&Nephew zaakceptowane jest przez organizację FDA (Food and Drug Administration) pod nr: P900009/S022 6/26/06 180-Day.


Urządzenie Exogen® złożone jest z aparatu wytwarzającego pulsacyjne ultradzwięki oraz głowicy i opaski podtrzymującej głowice. Głowica emituje pulsacyjne ultradzwięki o niskiej energii częstotliwości .


Zabieg z urządżeniem polega na założeniu paska z otworem na głowice i wsunięciu w ten otwór nażelowanej wcześniej głowicy. Głowica powinna znajdować się bezpośrednio nad złamaniem. Aby stymulacja była skuteczna lekarz prowadzący danego pacjenta powinien wyznaczyć miejsce aplikacji w okolicy złamania. Głowice pokrywa się żelem aby sprzęgnąć głowicę ze skórą i tkankami pod nią co umożliwia wniknięcie ultrzdzwięków w okolice złamania. Jesli żelu jest zbyt mało urządzenie wykrywa ten stan i alarmuje użytkownika przed wykonaniem zabiegu.

Urządzenie można stosować u osób dorosłych , których kościec jest dojrzały. Nie ma wyznaczonej górnej granicy wiekowej do stosowania w/w urzadzenia.

 

Czas trwania zabiegu określa się na 20 minut dziennie.


Sygnał ultradzwiękowy emitowany z głowicy stymuluje w kilku fazach następujące procesy gojenia kości:


fazę angiogenezy -powstawanie naczyń włosowatych w obrębie złamania,


fazę kostnienia niezmineralizowanego czyli powstawania macierzy włóknistej,


fazę rozplemową- mineralizację tkanki chrzęstnej oraz tkanki chrzęstnej włóknistej powstawanie kości włóknistej,


fazę przebudowy kości.


W trakcie leczenia stymulowane i pobudzane są chondrocyty oraz wzrasta poziom czynników VGF, IGF 1 odpowiedzialnych za tworzenie się unaczynienia.
Dochodzi także do podwyższenia białek morfogenetycznych: BMP-2, BMP-4, BMP- 6, BMP-7.
Terapia powoduje także wydzielania fosfatazy alkalicznej MMP13, Collagenu typu 10, COX 2, Prostaglandyny e2.


Szczegółowy opis procesu wspomagania gojenia się złamań i zasada leczenia jest prezentowana na filmie proszę o kliknięcie na link:

Exogen - ultradźwiękowy system leczenia trudnych złamań - MEDtube

http://medtube.pl/ortopedia/filmy-medyczne/13179-wspomaganie-zrostu-kosci-system-exogen

 

Dowody na skuteczność działania aparatu Exogen zawarte są w publikacji:

http://medtube.pl/uploads/9/3/0103f931d3a3f49a3dbfd651873ac8beea8a.pdf

oraz

http://www.exogen.com/elements/media/international/62289.pdf

Sposób aplikacji i przeprowadzenie zabiegu są widoczne na fimie:

http://medtube.pl/ortopedia/filmy-medyczne/13183-mocowanie-systemu-exogen

Stanowisko  NICE MTG12 dotyczące technologii medycznych, opublikowane w styczniu 2013 w Wielkiej Brytani potwierdzają skutecznośc działania aparatu do rehabilitacji i prześpieszania gojenia złamań kości długich. Komisja Narodowego Instytutu Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii analizowała 1710 przypadków wyleczenia braku zrostu lub opóżnionego zrostu kości wśród pacjentów UK. W konkluzji potwierdzono skuteczność działania  oraz możliwość oszczędności po stosowaniu terapii rzedu 5500 zł na każdego pacjenta poddawanego terapii.

 

Doniesienia naukowe i artykuły dotyczące terapi ultradzwiekowej leczenia złamań kości:

EXOGEN ultrasound bone healing system for long bone fractures with non-union or delayed healing: a NICE medical technology guidance.

Indications and results for the Exogen™ ultrasound system in the management of non-union: a 59-case pilot study.

Improved healing response in delayed unions of the tibia with low-intensity pulsed ultrasound: results of a randomized sham-controlled trial.

Accelerated healing of distal radial fractures with the use of specif

Exogen w sporcie:

http://www.przegladsportowy.pl/lekkoatletyka,robert-sobera-rehabilituje-sie-po-wypadku-na-treningu,artykul,783376,1,287.html


Przeciwwskazania względne:


Złamania patologiczne wynikające z leczenia np: sterydami,

lekami niesteroidowymi przeciwzapalnymi,

immunoterapia pacjenta,

złamania  wg Gustillo III stopnia,

złamania ze szczelinami  ponad 25% średnicy kości,

odstęp pomiędzy odłamami złamania nie może być większa niż 10 mm,

złamania nieustabilizowane,

przyjmowanie leków blokerów kanału wapniowego,

choroba nowotworowa,

ciąża i karmienie piersią,

złamania z niewystarczającym kontaktem odłamów kostnych,

okolice głowy i twarzoczaszki,

złamania w obrębie kręgów kręgosłupa.

 

Wykonujemy zabiegi w Krakowie i okolicach lub urządzenie przesyłamy poprzez kuriera.

 


Opis sposobu wypożyczenia i zwrotu Exogenu.


Krok 1. Proszę o kontakt telefoniczny 608594353 lub przez stronie internetowa Medicartro.com.pl przez zakładkę kontakt .

Jest ona umieszczona na stronie głównej po lewej stronie na samym dole. W zakładce kontakt proszę wpisać: w pierwszym wierszu: Imię i Nazwisko, w drugim wierszu adres E mail, w treści proszę o podanie powodu kontaktu z wypożyczalnią. Jeśli Państwo są zainteresowani wypożyczeniem lub kupnem urządzenia Exogen proszę to wpisać i podać numer telefonu.

Krok 2. Wypożyczalnia wyśle stosowną odpowiedz a jeśli Państwo chcą wypożyczyć Exogen prześlemy umowę wypożyczenia do wglądu bez danych Pacjenta.

Krok 3. Prosimy o akceptację treści umowy mailowo lub telefonicznie.

Krok 4. Po przesłaniu akceptacji poprosimy o wysłanie zdjęcia lub skanu dowodu osobistego. Jeśli jest to skan prosimy o napisanie na skanie ręcznie” przesłanie w celu wypożyczenia Exogenu”. Taka procedura ma na celu ochronę danych osobowych i daje pewność iż skan nie zostanie użyty w innym celu niż wypożyczenie Exogenu.

Krok 5. Dane ze skanu lub zdjęcia wpisujemy do umowy i w tej uzupełnionej formie przesyłamy zwrotnie do pacjenta w celu sprawdzenia danych i ponownej akceptacji.

Krok 6. Wysyłamy urządzenie poprzez kuriera. Przy odbiorze urządzenia od kuriera jeden egzemplarz umowy znajduje się w urządzeniu. Jest on dla Państwa. Drugi posiada kurier i poprosi Państwa o jej podpisanie. Umowa, która posiada kurier podpisana Przez Państwa wraca do wypożyczali. Kurier nie pobiera żadnych opłat.

Krok 7. Korzystacie z urządzenia. Po zakończeniu okresu wypożyczenia w odpowiednim umówionym dniu wypożyczalnia przysyła kuriera w celu odbioru. Po podjęcieu przesyłki kurier pozostawia Państwu kopię listu przewozowego zwrotnego do wypożyczalni w celu udokumentowania oddania przesyłki do wypożyczalni.

Krok 8. Otrzymujecie Państwo fakturę pocztą lub mailowo.